Herman Wijffels
Herman Wijffels

Herman Wijffels (1942) was tijdens zijn loopbaan o.m. voorzitter Raad van Bestuur Rabobank, voorzitter SER en lid board Wereldbank. Na zijn pensionering vervulde hij een hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht op het terrein duurzaamheid en maatschappelijke verandering. Thans richten zijn activiteiten zich in vele vormen op het bevorderen van de transitie naar een duurzame economie en samenleving.