zoals de natuur en het circulaire karakter daarvan

Wij leven in een wereld die transformeert langs onzekere wegen en met onvoorziene gevolgen. Verandering is de enige constante. Beslissingen die wij nemen zullen de richting waarin de maatschappij op wereldschaal zal bewegen beïnvloeden. De economische wetten en het huidige kapitalisme lijken niet langer te harmoniëren met de natuur zelf, onze natuurlijke menselijke behoeften en pogingen om een zinvol leven te leiden. Het is daarom van groot belang dat wij tot juiste beslissingen komen in een steeds complexere wereld. Better Decision Institute draagt er met haar vernieuwende zienswijze en Oosters georiënteerde methoden in bij tot juiste beslissingen te komen.
Een groep professionals met elkaar versterkende achtergronden en activiteiten delen deze visie en ondersteunen ons met hun enthousiasme over onze activiteiten. Die bestaat uit de ondersteuning in de vorm van terugkoppeling, advies, aanbevelingen en hun netwerken. Allen delen onze integriteit als een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van niet-persoonlijke belangen, die voor een krachtige ondersteuning nodig zijn in de paradigma wijzigingen die al volop aan de gang zijn.

De leden van ons Comité van Aanbeveling zijn Wilma de Bruijn, Jenny Elissen, Erik Hallers, Ron Tolido en Herman Wijffels.