Wijsheid en Intelligentie

Wij zouden Wijsheid en Intelligentie veel meer moeten inzetten om de levenskwaliteit te verbeteren. Veel mensen ervaren een wereld vol stress op een aarde die lijdt onder onze menselijke activiteiten. We hebben op ons westelijk halfrond rijkdom en gezondheid verworven, maar of we het daarmee nagestreefd welzijn bereiken is twijfelachtig. Geld verwaarloost zijn primaire functie om tijd en ruimte te overbruggen om handel mogelijk te maken en is zelf een productiemiddel geworden. Aandelen van organisaties zijn niet langer gebaseerd op persoonlijke betrokkenheid over een langere periode, maar activa die van de ene plaats naar de andere kunnen worden geschoven om op korte termijn winst te behalen. Directe winst schijnt de wereld te regeren. Lange-termijn denken lijkt een voorrecht te zijn van organisaties die gebaseerd zijn op de Aziatische levenshouding. Weerspiegeld in de oudste cultuur van de wereld gedurende meer dan zesduizend jaren, de Chinese cultuur.
Onze Westerse samenleving is gebouwd op de Griekse ideeën over beschaving en strikt causale logica. Het ontstaan van de Verlichting en onze recente wetenschappelijke ontwikkelingen zijn gebaseerd op die visie en bijbehorende paradigma’s. Maar op het einde van de vorige eeuw zijn we mogelijk het omslagpunt van onze beschaving gepasseerd. We hebben onze verbondenheid met de natuur en wat ons omringt verloren; onze banden met onze voorouders, familie en zelfs met geliefden losser gemaakt. We dreigen het perspectief van een gezonde en gelukkige samenleving in de toekomst te verliezen, omdat we ervaren dat rijkdom zich in toenemende mate concentreert bij een klein deel van de wereldbevolking. We zien dat paradigma’s om ons heen verschuiven. Duurzaamheid, circulaire economie, bottom-up bewegingen, Virtual Reality, Blockchain technologie, permanente educatie, virtuele socialisatie; dit alles als indicaties van de fundamentele veranderingen in de samenleving die gaande is. Politici zijn gebonden aan en begraven onder de gebouwde structuren en regelgeving van overheden en de democratie en tegelijkertijd nauwelijks in staat om de samenleving een ​​nieuwe basis te verschaffen die meer in overeenstemming is met de evolutionaire menselijke belofte. Elk individu dat verbonden is met de samenleving, kan onze gemeenschappelijke koers beïnvloeden. In deze tijd is het ook daarom essentieel om juiste beslissingen te nemen. Elke beslissing heeft invloed op onze toekomst. In die zin co-creëren we deze en dragen we daardoor allemaal persoonlijke verantwoordelijkheid voor deze toekomst. Onze nakomelingen verdienen een gezonde planeet en een gezonde samenleving. Dat is een taak waar ieder van ons aan kan werken.

Met onze activiteiten willen we Betere Beslissingen ondersteunen, of dit nu kleine stapjes of grotere stappen zijn. Onze Strategy Scan is daarvoor ontwikkeld. Samen met u synchroniseren wij Wijsheid en Intelligentie, de betekenis van de afbeelding hiernaast.