Organisaties

Organisaties zijn levende energie systemen

Zou het niet geweldig zijn om een ​​evaluatie van het resultaat van een implementatie te hebben voordat het besluit daartoe is genomen? Wij noemen het ‘prevaluatie’. 
Elke organisatie (zoals bedrijven, nutsbedrijven, gouvernementele en andere organisaties) kan worden gezien als een levend organisme met constante veranderingen. Te weten in welke richting deze veranderingen het meest waardevol zijn, vergt voortdurende aandacht en inspanning. De meest betrokkenen zijn CEO/EB, AB, SB en MT.
De kern van Better Decision Institute is onze nieuwe analysebenadering om de identiteit en bestemming van organisaties inzichtelijk te maken en mogelijkheden tot natuurlijke verbeteringen aan te geven.  Daarmee worden organisaties omschreven als energiesystemen met hun eigen patronen, weergegeven in een model met zes niveaus. Dit model is gebaseerd op een millennia oude Chinese empirische wijsheidswetenschap met een bewezen staat van dienst. Zoals het water naar beneden stroomt, zullen de energiepatronen hun natuurlijk verloop volgen. In organisaties zijn de ze zelfde krachten actief.
Het model dat wij samen met u bouwen beschrijft de feitelijke situatie en de natuurlijke loop ervan. Wij noemen het de Strategy Scan
Door het decoderen van het model ontstaat een duidelijk beeld van de organisatie en de onderliggende energieën. Daarom kunnen we bovendien zien wat er veranderd kan worden om een ​​beter resultaat te krijgen. Hoewel het in de Oude Tijd geworteld is, biedt deze empirische en zeer consistente  wijsheidskennis van gecorreleerde interacties en verandering een hoge actuele waarde in onze snel veranderende wereld. Het bouwen van het model vereist een diepgaand gesprek met de leider van de organisatie (meestal de CEO) of met de groep leiders (EB of op een lager niveau het MT). Vaak draagt dit al ​​bij aan een frisse blik en het afstemmen van meningen. Leden van de Advisory Board of Supervisory Board krijgen een duidelijk strategisch beeld van het onderliggende energiesysteem van de organisatie en in welke richting het natuurlijk verloop zal zijn. Maar het belangrijkste is wel dat we in staat zijn de gevolgen van strategische beslissingen te ‘prevalueren’. Meldt u aan voor een Strategy Scan of een workshop waarin u kunt ervaren wat een Strategy Scan voor uw organisatie kan betekenen.