Management Team Workshop

Kijken uw leden van het MT wel op dezelfde manier naar uw organisatie?  Zitten ze op één lijn?
Deze in-company workshop laat de MT leden duidelijk zien hoe de onderlinge relaties in de organisatie liggen. Welke regels en wetten er voor de organisatie als organisme gelden. Daarvoor bouwen we gezamenlijk het energetische model dat de bestemming van de organisatie kenmerkt.
Het komen tot het model vraagt om afstemming van meningen over de verschillende lagen ervan. Vaak geeft deze benadering al aardig wat informatie over de verschillende inzichten. En omdat we noodzakelijkerwijs tot een uniforme mening moeten zien te komen, kunnen verborgen opvattingen aan het licht komen. Daardoor kan het MT leren beter samen te werken.
Na het bouwen van het model wordt dit door ons ter plekke geanalyseerd. In veel gevallen zijn er mogelijkheden om tot een betere aansluiting van het energetische patroon van de organisatie op het doel ervan te komen. Hierbij volgen we een deel van de Strategy Scan. Welke, vaak strategische, aanpassingen mogelijk zijn, worden in de workshop al kort benoemd.
U leert de bestemming uw eigen organisatie vanuit een andere dan gebruikelijke invalshoek en aanvliegroute kennen en gaat de potentie van onze methode ervaren.
In deze workshop treedt uw organisatie op als gastheer. Na afloop van de workshop ontvangen de deelnemers een geanonimiseerd vertrouwelijk dummy rapport als voorbeeld van een volledige scan.