cursus ‘Inzicht’

Wil je meer uit de eigen analyse van het organisatie energie model halen? De 64 archetypische hexagrammen als modellen van energetische systemen van organisaties en bedrijven beter kunnen opmaken en ontrafelen? De soms archaïsche teksten in Yijing interpretaties beter begrijpen? Jezelf naar een volgend niveau van Yijing beheersing brengen? Deze trainingscursus ‘Inzicht’ is juist daarvoor bedoeld. Het laat je tevens kennis maken met de fundamentele procedure en interpretatiemogelijkheden van onze Strategy Scan.
Het spreekt voor zich dat een goede en parate basiskennis van de Yijing noodzakelijk is om succesvol aan deze cursus deel te kunnen nemen. Het certificaat Brons van de Yijing Business Academy geeft het gewenste niveau aan. Het kan zijn dat een intakegesprek gewenst wordt als de cursusleider Marcel Dierselhuis u nog niet kent.

Dag 1: samenvatting essentiële kennis uit de cursus ‘De Verandering’, Wuxing (proces fasen), organisatie hexagrammen.
Dag 2: verdieping dag 1, trigrammen in hexagrammen, oefening, Yijing teksten, volgorden van Fuxi en Wen.
Dag 3: oefenen van de stof van dag 1 en 2.

Voor diegenen die voor het certificaat Goud in aanmerking willen komen wordt een terugkomdag georganiseerd, waarbij een eigen case aan Marcel Dierselhuis en Paul Lem wordt voorgelegd. Dit maakt geen onderdeel uit van de cursus en hiervoor wordt afzonderlijk een bedrag in rekening gebracht.
Tijdens de eerste dag worden een hand-out, een naslagwerk en een notitie-boek beschikbaar gesteld. Er wordt van uitgegaan dat de boeken die bij de cursus ‘De Verandering’ uitgereikt worden in uw bezit zijn.