inzicht biedt uitzicht

 

Je hebt een beslissing genomen en pas na implementatie daarvan zal blijken of die beslissing voldoende oplevert. Dan kun je die achteraf evalueren. Bij prevaluatie evalueren we vooraf en bieden we het inzicht over de gevolgen van de implementatie nog voordat die gestart is.
Daarbij hanteren wij een methode die al duizenden jaren in Z-O Azië met veel succes wordt toegepast. Onbewuste kennis (noem het zuivere intuïtie) wordt naar een bewust niveau gebracht. Met inzet van de grootste Kennisbank over de natuurlijke loop van veranderingsprocessen wordt dit tot praktische informatie omgevormd.
Zo kunnen in korte tijd meerdere implementatiescenario’s in hun uitwerking vergeleken worden. En daarnaast worden de juiste timing van de start en leerprocessen voor de organisatie zichtbaar.

Onze methode is gebaseerd op een ander paradigma dan het Westerse strikt rationele denken. Het vergt diepgaande kennis van een goed gebruik van de Yijing Kennisbank, het vermogen het collectief-intuïtieve informatieveld aan te boren en de juiste sleutel te vinden. Kennis die bij ons al decennia voorhanden is en waar u op kunt vertrouwen.
Gewoonlijk is het startpunt uw meest indringende vraag.
Een 4-stappen proces
1. Interview over de context, beperkingen en vrijheden in de oplossingsruimte.
2. Het komen tot een goede formulering van de vraag.
3. Rapport over onze bevindingen.
4. Gezamenlijke evaluatie van de uitkomst.
Wij onderscheiden daarbij drie soorten vragen: strategische, operationele en persoonlijke.

Het komen tot de juiste vraag maakt vaak een belangrijk deel uit van het interactieve proces dat de punten 1 en 2 in ons eerste bezoek omvat. De evaluatie van ons rapport vindt tijdens een tweede bijeenkomst plaats.

De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit en de benodigde tijdsinvestering. Daar kan vooraf een goede indicatie voor verkregen worden. Ruwweg kan dit liggen tussen € 350 en € 900.
Voor het maken van een afspraak kunt u ons mailen (marcel@betterdecisioninstitute.com), bellen (06519 87755) of het contactformulier gebruiken.